top of page

Ali Alper ÇELTEK

AAC Yönetim Danışmanı


Yönetim, Liderlik, Stratejik Planlama, Satış ve Pazarlama konularında Koç Üniversitesi ve Helsinki Üniversitesi’nden eğitim sertifikalarına sahip Çeltek;

 

Üretim yönetimi, üretim planlama ve lojistik, müşteri ilişkileri yönetimi, satış-pazarlama, yeni müşteri ve pazar yaratma, uzun dönemli ticari anlaşmalar, fiyatlandırma, müzakere teknikleri, satış pazarlama raporları, satış planlama, sipariş yönetimi, orta ve üst kademe yönetici seçme ve işe alım, yetenek yönetimi, tutundurma faaliyetleri, yönetim gözden geçirme, performans yönetimi, yönetim ekibi geliştirme, endüstriyel ilişkiler konularında yetkindir.

 

Uzun dönemli şirket stratejisinin oluşturulması, uluslararası satış stratejisi oluşturulması, orta ve uzun dönem insan kaynakları politikalarının oluşturulması, müşteri satış iş planı oluşturulması ve ürün portföy yönetimi konularında aktif çalıştı.

Ali Alper Çeltek, Bireysel ve Kurumsal alanda aşağıdaki  konularda hizmetler vermektedir :

  • YönetimDanışmanlığı ve Yönetici Koçluğu

  • Ekip Geliştirme ve Motivasyon

  • Değişim Yönetimi ve Kurum Kültürü

  • Kişisel Farkındalık ve Doğal Liderlik

  • Yaşam Amacı ve Motivasyon

  • Bireysel Dönüşüm

 

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onaylı Adler School dan ACTP süreci çerçevesinde koçluk eğitimi, Bireysel Koçluk ve Yönetici Koçluğu eğitimlerini tamamlamıştır.

Ali Alper ÇELTEK
bottom of page