top of page

BİREYSEL

 

Verdiğim Bireysel Hizmetleri 4 başlık altında özetleyebilirim;

1) Değişim Koçluğu,

2) Yaşam Koçluğu

3) Kariyer Koçluğu,

4) Öğrenci Koçluğu,

1) Değişim Koçluğu : 4 ay süren, (1+6) olacak şekilde toplam 7 görüşmeden oluşan bir programdır:

  • İlk görüşme - Kimya Görüşmesi: Bu görüşmede ben danışana kendimi tanıtıyorum. Koçluk hakkında genel bilgi veriyorum, bireysel koçluk programını anlatıyorum. Danışanın Değişim Koçluğu sürecindeki hedefini ve beklentilerini netleştiriyoruz, birlikte yol haritası hazırlıyoruz. Danışan programa devam edip etmeme kararını bu görüşme sonrasında veriyor.

Danışan, Kimya Görüşmesi sonrasında, benimle çalışma kararı alırsa bana programa başlayabileceğimizi teyid ediyor ve sonrasında 6 görüşmeden oluşan Değişim Programı başlıyor. 3 hafta arayla Koçluk görüşmesi yapıyoruz. Her görüşme 75 dk - 90 dk sürüyor.

  • 1) Kişisel Keşif Görüşmesi: Bu görüşme sonunda kişi Güçlü Yönlerinin ve Değerlerinin farkına varıyor, kendisi için önemli ilk 5 Değerini ve en güçlü 5 özelliğini tespit ediyor.

  • 2) Yaşam Çarkı Görüşmesi: Danışan, aile, iş, arkadaşlık, ortam, sağlık, vb gibi 8 alanda mevcut memnuniyet durumunu tespit ediyor ve bu alanlardan hangilerine öncelikli olarak odaklanmak istediğine karar veriyor. Bi nevi Hedef ve Amaç tespiti yapıyor.

  • 3) İdeal Ben Görüşmesi: Bu görüşmede Danışan aslında nasıl biri olmak istediğine odaklanıyor. Bu sayede kısıtlar, zorunluluklar, sorumluluklar, vb gibi konularda farkındalık oluşuyor. Aslında olmak istediği kişi olabilmesi için neler yapması gerektiğini fark ediyor. Bazen kişinin olmak istediği durumda olduğu da tespit edilebiliyor. Bu da kişiye ek bir huzur, mutluluk ve rahatlama veriyor. Kendisi ile barışık yaşamayı öğreniyor. Değişim hedefinin geçerliliğinin sağlaması da yapılıyor.

  • (4)-(5)-(6). Görüşmeler: Son 3 görüşmede hedeflenen değişimi odak noktası yaparak;  her görüşmeye danışanın getireceği konuları Koçluk yaklaşımı ile ele alıyoruz.

 

Her görüşme sonunda danışan bir eylem planı ile ayrılıyor görüşmeden; bu planlar kişi için ödev vazifesi görüyor.

Klasik Koçluk görüşmesi şablonu dışında benim sürece kattığım fark; danışanın talep etmesi durumunda, konu ya da örnek olayla ilgili kişisel deneyimlerimi ve bakış açılarımı da paylaşıyorum. O anlamda benim kişisel olarak biriktirdiğim her şey danışanın hizmetine açık.

2) Yaşam Koçluğu : Burada sabit bir program yok. Danışan her istediği zaman, herhangi bir konu ile ilgili tek görüşmelik Koçluk talep ediyor. 75 dk - 90 dk süresinde o konuyu ele alıyoruz. Temel Koçluk yaklaşımı ve Koçluk teknikleri ile yürütülen görüşme sonunda danışan görüşmeden bir eylem planı ile ayrılıyor. Çalışmaların sürekliliği Danışanın ihtiyacına ve talebine göre belirleniyor. 

3) Kariyer Koçluğu : Burada sabit bir program yok. Üniversitelerin mezuniyete yakın dönemleri ile iş hayatındaki Danışanlar; istedikleri zaman, herhangi bir konu ile ilgili tek görüşmelik Koçluk talep edebiliyor. 75 dk - 90 dk süresinde o konuyu ele alıyoruz. Temel Koçluk yaklaşımı ve Koçluk teknikleri ile yürütülen görüşme sonunda danışan görüşmeden bir eylem planı ile ayrılıyor. İş hayatının genel yapısı, zorluklar, fırsatlar, korkular, hayaller, belirsizlikler, karar verme noktaları, tercihler, netleşme ihtiyacı, vb. iş yaşamına dair her temada ve konuda bu Koçluk görüşmeleri yapılabilir. Çalışmaların sürekliliği Danışanın ihtiyacına ve talebine göre belirlenir.

Benim bu sürece kattığım fark; temel Koçluk yaklaşımına ek olarak, 20 yıllık iş yaşamı birikimlerimi de Mentorluk yaklaşımları ile görüşme ortamına getirmem.

4) Öğrenci Koçluğu : Burada sabit bir program yok. liselerin son sınıfında okuyan öğrencilere verdiğim bu hizmette; Danışan her istediğin zaman, herhangi bir konu ile ilgili tek görüşmelik Koçluk talep ediyor. 75 dk - 90 dk süresinde o konuyu ele alıyoruz. Temel Koçluk yaklaşımı ve Koçluk teknikleri ile yürütülen görüşme sonunda danışan görüşmeden bir eylem planı ile ayrılıyor. Sınava hazırlık, performans kaygısı, çalışma motivasyonu, stres yönetimi, tercihler, vb sınav sürecine dair her temada ve konuda bu Koçluk görüşmeleri yapılabilir. Çalışmaların sürekliliği Danışanın ihtiyacına ve talebine göre belirlenir.

 

Bireylere Ne Vaat Ediyorum?

Öncelikle siz bir irade ortaya koymalı, süreci sahiplenmeli, değişimi istemeli ve bu yolda çalışmalısınız. Aksi takdirde benim tarafımdan bir itici güç uygulanabilmesi söz konusu değil.

Şayet bu iradeniz ve azminiz varsa ben size şunu vadediyorum:

  • Ben size eşlik edeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım, size destek olacağım.

  • Sizi yolda tutacağım, hedefe odaklanmanızı sağlayacağım.

  • Umudunuzu korumanızı sağlayacağım; iç ya da dış etmenlerin sizi demotive etmesine izin vermeyeceğim.

  • Kendi kendinize kaldığınızda yaşadığınız karmaşaları ve şüpheleri aşmanızı kolaylaştıracağım; süreç benimle birlikte daha kolay olacak.

bottom of page