top of page
New York kentine  kuş bakışı bir fotoğraf

KURUMSAL HİZMETLERİMİZ

Verdiğim Kurumsal Hizmetleri 4 başlık altında özetleyebilirim;

1) Yönetici Yetiştirme Programı

2) Yönetici Geliştirme Programı

3) Yönetici Koçluğu Programı

4) Ekip Geliştirme - Takım Koçluğu Programı

 

1) Yönetici Yetiştirme Programı: Çalışkan, başarılı, kuruma sadık çalışanlar bir noktadan sonra kabına sığamaz hale gelirler. Hem kendileri ile hem de şirketle ilgili hayallerini, vizyonlarını, amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek isterler. Bunun bir yolu da Yönetici olarak atanabilmekten geçer. İşte bu nedenle şirketler "Yönetici Havuzu" uygulamasını yaparlar. Bu uygulama öncelikle "Bireysel ve Kurumsal Gelişim" amacıyla yapılır ve diğer yönüyle de bir "Tutundurma" faaliyetidir.

Yakın zamanda İlk ve Orta Kademe Yönetici olarak ataması yapılacak üstün performanslı ve başarılı çalışanları Yöneticiliğe en iyi şekilde hazırlayabilmek için tasarlanmış bu programda içerik, akış ve detay planlamalar tümüyle şirket ihtiyaç ve beklentilerine göre yapılmaktadır. Kurum ihtiyaçlarına ve taleplerine göre toplamda 5-6 modül ve 10-12 gün olarak tasarlanabilecek programda aşağıdaki başlıklar detaylı şekilde ele alınmaktadır:

a) Yönetici olmak ve doğru başlayabilmek

b) Yöneticinin rolü, görev tanımı 

c) Stratejik planlama, operasyonel planlama, faaliyet planı, hedeflerle yönetim yaklaşımı

d) Resmi ve gayri resmi örgüt, gücün tanımı ve güç kullanımı, birimler arası koordinasyon ve işbirliği

e) İşe alım, seçme - yerleştirme, ekip kurma, iş bölümü ve ekip yönetimi 

f) İhtiyaçlar teorisi, beklenti teorisi, motivasyon ve ekibi motive edebilmek, liderlik tarzları, verimlilik ve etkinlik 

g) Performans yönetimi, takdir, tanımı, geri bildirim, yasal yükümlülükler, mentorlük, Koçvari yöneticilik

h) Proaktif tutum, zaman yönetimi, iletişim, çatışma yönetimi, yenilikçilik, yaratıcılık, 

2) Yönetici Geliştirme Programı: Yönetim bir bilimdir ve yöneticilik öğrenilebilir, geliştirilebilir. Kişiler Yönetici olduğu an, ilk iş olarak "Tarzını" belirlemek ister. Hatta kimi zaman bu istek telaşa dönüşür. Oysa aceleye, telaşa, endişeye, kaygıya hiç gerek yok: Tarz zamanla oturur; esas olan Yöneticiliğin gereklerini yerine getirmektir. Yöneticilik, İnsan' la ilgilidir. İşi, süreci, projeyi yönetecek İnsan' lara dokunabilmektir Yöneticilik. Sonuç odaklı, iletişimi güçlü, yüksek muhakeme yeteceğine ve geniş bakış açısına sahip, girişimci, esnek, belirsizliği ve farklılıkları yönetebilen, hesaplı risk alan, diğerlerine de liderlik edebilen, diğerlerini geliştiren ve önemseyen, diğerlerinin motivasyonunu dert edinen ve kolaylaştıran kişidir Yönetici. Üstün Bireysel performansları neticesinde atamaları gerçekleştirilen İlk ve Orta Kademe Yöneticilerin gelişimini amaçlayan program; kurum ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre 5-6 modül ve 10-12 gün olarak tasarlanabilecektir. Program ana hatlarıyla aşağıdaki başlıkları kapsar:

a) Temel yönetim prensipleri

b) Yönetici planlamacıdır

c) Yönetici örgütleyicidir

d) Yönetici yönlendiricidir

e) Yönetici geliştiricidir

f) Yöneticilik yetkinlikleri    

3) Yönetici Koçluğu Programı: 4 ay süren, (1+6) olacak şekilde toplam 7 görüşmeden oluşan bir programdır:

  • İlk görüşme - Kimya Görüşmesi: Bu görüşmede ben danışana kendimi tanıtıyorum. Koçluk hakkında genel bilgi veriyorum, yönetici koçluğu programını anlatıyorum. Danışan programa benimle devam edip etmeme kararını bu görüşme sonrasında veriyor.

Danışan, Kimya Görüşmesi sonrasında, benimle çalışma kararı alırsa, kurum bana programa başlayabileceğimizi teyid ediyor. Sonrasında kurum ilgilileri/yetkilileri ve Danışan ile birlikte programın amacını netleştiriyoruz ve 6 görüşmeden oluşan program başlıyor. 3 hafta arayla Koçluk görüşmesi yapıyoruz. Her görüşme 75 dk - 90 dk sürüyor.

1) Kişisel Keşif Görüşmesi: Bu görüşme sonunda kişi Güçlü Yönlerinin ve Değerlerinin farkına varıyor, kendisi için önemli ilk 5 Değerini ve en güçlü 5 özelliğini tespit ediyor.

(2)-(3)-(4)-(5)-(6). Görüşmeler: Ortak kararla hedeflenen değişim-dönüşüm noktası üzerine çalışıyoruz. Her görüşmeye danışanın getireceği konuları Koçluk yaklaşımı ile ele alıyoruz. Her görüşme sonunda Danışan bir eylem planı ile görüşmeden ayrılıyor. Bir diğer görüşmeye kadar olan süreçte bu planı uyguluyor. Bir sonraki görüşme bu eylem planının gözden geçirilmesi ile başlıyor ve akabinde yeni konu ele alınıyor.

3. görüşmeden sonra Danışan ve kurum yetkilileri ile bir araya gelerek gelişimi birlikte gözden geçiriyoruz. Hedefleri planlama ve izlenen yol konusunda geri bildirimler alınıyor-veriliyor. Gereken noktalarda değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılıyor.

6. görüşmeden sonra tekrar bir araya gelip tüm programın değerlendirmesini yapıyoruz. 

Kurumların ve danışanların taleplerine göre Koçluk görüşmeleri içerisine tecrübe aktarımı, danışmanlık, mentorlük yaklaşımları ile de sürece katkıda bulunabiliyorum. 

4) Ekip Geliştirme - Takım Koçluğu Programı: Bu konuda, 20 yıllık profesyonel yaşam ve 15 yıllık yöneticilik birikimimi tümüyle ortaya koyabildiğim, 8-9 ay süren bir programım var. İçerik, akış, vb tüm detayların şirket ihtiyaç, talep ve önceliklerine göre belirleneceği bu programın ana hatlarıyla akışı ise şöyle:

 

-Program, kurum içerisinde belirlenecek bir ekip ile yürütülüyor

-İlk olarak şirket yönetimi ile bir araya gelinerek hedefler ve öncelikler saptanıyor

-Tüm ekip üyelerine “Kişisel Farkındalık ve Doğal Liderlik” eğitimi verilerek bir anlamda yürütülecek çalışmanın alt yapısı hazırlanıyor

-Ekiple birlikte “Ekip Olabilme” çalıştayı yapılıyor. Ekip kültürü, ekip çalışma prensipleri, ekip toplantı düzeni, vb. konular çalışılıyor ve ortak prensipler saptanıyor

-Her bir ekip üyesi için kişisel gelişim planlaması yapılıyor ve bu plana uygun 4-6 görüşmeden oluşan Koçluk-Mentorluk programı yürütülüyor

-Program süresince, kurumun ihtiyaç ve taleplerine göre belirlenecek periyot ve sürelerle, kurumlarda bulunmayı ve yerinde hizmet vermeyi taahhüt ediyorum

-Programda eğitim, çalıştay, mentorlük ve koçluk hizmetlerinin bir arada olması ve yerinde verilen hizmet, etkinliği ve verimi artırıyor; ayrıca kurumlara maliyet avantajı da getiriyor

    

Kurumlara Ne Vaat Ediyorum?

 

Önelikle kurum içerisinde bir dönüşüm iradesi ve isteği ortaya konmalı ve Şirket Üst Yönetimi de bu dönüşümü istemelidir. Tüm paydaşlar bu yolda ciddi emek ve zaman harcamaya hazır olmalı, programı baştan sona her şeyiyle sahiplenmelidir. Buna ek olarak programa dahil olacak her bir çalışan da program hedefleri ile uyumlu istek, irade ve kararlılığa sahip olmalıdır. Unutmayın; KURUMUNUZU sadece SİZ dönüştürebilirsiniz. Sizin irade ve istek noktasında kararlı olmamanız durumunda benim bir itici güç uygulamam söz konusu olamaz.

 

Şayet gerçekten kurumunuzun dönüşümüne istekli, kararlı ve hazırsanız size vaadim;

 

- Ana şirket hedeflerinin kişilerin değerleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilmesi yoluyla Motivasyonun artırılmasına katkıda bulunacağım

- Kurum kültürü, kişilere dokunma ve kurum içi etkin iletişim konularında destek ve kolaylaştırıcı rol oynayacağım

- Dönüşüm yönetiminde şirket yönetim ekibinin partneri olacağım

Kurumda İnsan' ın ön plana çıkarılması ve “Önce İnsan” yaklaşımı, liderlik, kurum kültürü oluşturma ve geliştirme çalışmaları artık "Kalite Yönetim Sistemlerinin" de bir gerekliliği ve sorguladığı bir konu. Ben bunun başarılmasında da destek ve kolaylaştırıcı rol oynayacağım.

bottom of page