top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıBerkay KARABAŞ

Makine Bakımlarının İhmal Edilmesi Üzerine Bir Senaryo

Süreç Adı: Makine Bakımı ve Verimlilik


Adım 1: Makine Bakım Planlaması

 • Sorun: Üretim yönetimi, makinelerin bakımının önemini yeterince anlamıyor veya bakımın planlanması ve önceliklendirilmesi konusunda yeterli kaynak sağlamıyor.

 • Etki: Makinelerin periyodik bakımları atlanıyor veya gecikmeli olarak yapılıyor, bu da makine arızalarının ve üretim duruşlarının artmasına neden oluyor.

Süreç Kartı:

 • Görev: Makine Bakım Planlaması

 • Sorumlular: Üretim Müdürü, Bakım Müdürü, Bakım Mühendisleri

 • Adımlar:

 1. Bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve makinelerin bakım planının oluşturulması.

 2. Bakım önceliklerinin belirlenmesi: Kritik makinelerin öncelikli bakımının yapılması.

 3. Bakım malzemelerinin ve kaynakların temini ve planlanması.

 4. Bakım ekiplerinin görevlendirilmesi ve eğitimi.

 5. Bakım planının takip edilmesi ve güncellenmesi.

Adım 2: Bakım Uygulaması

 • Sorun: Bakım ekipleri, planlanan bakım süreçlerini eksik veya yanlış uyguluyor, bazen bakım gerekliliği görmezden geliniyor.

 • Etki: Makinelerde aşırı yıpranma, arıza sıklığında artış, üretim verimliliğinin düşmesi.

Süreç Kartı:

 • Görev: Bakım Uygulaması

 • Sorumlular: Bakım Müdürü, Bakım Mühendisleri, Bakım Teknisyenleri

 • Adımlar:

 1. Bakım iş emirlerinin alınması ve önceliklerine göre sıralanması.

 2. Gerekli ekipmanların hazırlanması ve bakımın yapılacağı alanın güvenliğinin sağlanması.

 3. Bakım sürecinin adım adım uygulanması: Temizlik, yağlama, parça değişimi vb.

 4. Bakım sırasında tespit edilen anormalliklerin raporlanması ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması.

 5. Bakımın tamamlanması ve makinelerin işletmeye alınması.

Adım 3: Bakım Sonrası Değerlendirme ve Raporlama

 • Sorun: Bakım sonrası yapılan kontroller yetersiz veya eksik, bakım sonuçları ve makinelerin durumu belirsiz kalıyor.

 • Etki: Makinelerde gizli kalan sorunlar, gelecekte daha büyük arızalara neden olabilir, üretim planlaması güçleşir.

Süreç Kartı:

 • Görev: Bakım Sonrası Değerlendirme ve Raporlama

 • Sorumlular: Bakım Müdürü, Kalite Kontrol Departmanı, Üretim Planlama Departmanı

 • Adımlar:

 1. Bakım sonrası kontrol listelerinin hazırlanması ve uygulanması.

 2. Makinelerin performansının test edilmesi ve verimlilik ölçümlerinin yapılması.

 3. Bakım sonuçlarının raporlanması: Yapılan işler, tespit edilen sorunlar, alınan önlemler.

 4. Makinelerin operasyonel verilerinin analizi ve bakım etkinliğinin değerlendirilmesi.

 5. Gerekli düzeltici veya önleyici önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması.

Adım 4: Personel Eğitimi ve Yetkinlik Geliştirme

 • Sorun: Bakım ekiplerinin yeterince eğitilmemiş olması veya teknik becerilerinin eksik olması.

 • Etki: Yanlış uygulamalar, bakım hataları ve verimsizliklerin artması, makinelerin doğru bakımının sağlanamaması.

Süreç Kartı:

 • Görev: Personel Eğitimi ve Yetkinlik Geliştirme

 • Sorumlular: İnsan Kaynakları Departmanı, Bakım Müdürü, Uzmanlar

 • Adımlar:

 1. Personelin mevcut beceri seviyesinin değerlendirilmesi ve eksikliklerin belirlenmesi.

 2. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim programlarının planlanması.

 3. Teknik eğitimlerin ve pratik uygulamaların düzenlenmesi.

 4. Personelin performansının düzenli olarak izlenmesi ve geri bildirimlerin sağlanması.

 5. Yeterlilik ve yetkinliklerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve geliştirme planlarının güncellenmesi.

 

Adım 5: Sürekli İyileştirme ve İnovasyon

 • Sorun: Süreçlerin ve bakım yöntemlerinin zamanla eskimesi, yeni teknolojilerin ve daha verimli yöntemlerin kullanılmaması.

 • Etki: Verimsizliklerin devam etmesi, rekabet avantajının kaybı, maliyet artışı.

 

Süreç Kartı:

 • Görev: Sürekli İyileştirme ve İnovasyon

 • Sorumlular: Üretim Mühendisleri, Ar-Ge Departmanı, Bakım Müdürü

 • Adımlar:

 1. Mevcut süreçlerin ve bakım yöntemlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi.

 2. Yenilikçi teknolojilerin ve en iyi uygulamaların araştırılması.

 3. İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi.

 4. Pilot projelerin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi.

 5. Başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürekli iyileştirme kültürünün teşvik edilmesi.

 

Bu süreç, bir üretim hattının verimliliğini artırmak için oldukça kapsamlı bir yaklaşımı temsil ediyor. Her adım, üretim sürecindeki belirli sorun alanlarına odaklanarak, bu sorunların çözümü için net görevler, sorumlular ve adımlar belirliyor.

 

 1. Bütüncül Yaklaşım: Süreç, sadece makine bakımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda personel eğitimi, sürekli iyileştirme ve inovasyon gibi diğer önemli unsurları da kapsıyor. Bu, üretim hattının her yönünün gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

 2. Sorumluluk ve İzleme: Her adımda belirli sorumluların atanması, sürecin sorumluluğunun net bir şekilde belirlenmesini sağlar. Bu da sürecin takibini kolaylaştırır ve herhangi bir aksaklık durumunda sorumluların hızla müdahale etmesini sağlar.

 3. Sürekli İyileştirme ve İnovasyon Odaklılık: Sürekli iyileştirme ve inovasyon, sadece mevcut sorunların çözümüyle değil, aynı zamanda gelecekteki rekabet avantajının korunması için de önemlidir. Bu süreç, yeni teknolojilerin ve en iyi uygulamaların sürekli olarak araştırılmasını ve uygulanmasını teşvik eder.

 4. Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme: Personelin eğitimi ve yetkinliklerinin sürekli olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, doğru bakım uygulamalarının sağlanması açısından kritiktir. Bu süreç, personelin gereksinimlerine uygun eğitim programlarının planlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

 5. Düzenli Değerlendirme ve Raporlama: Sürecin her aşamasında yapılan değerlendirme ve raporlama, sürecin etkinliğinin izlenmesini ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar. Bu da sürekli iyileştirme ve kalite yönetimi için önemlidir.


Bu süreçte birkaç mühendislik disiplini ön plana çıkıyor:

 • Endüstri Mühendisliği: Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı için endüstri mühendisliği prensipleri önemli bir rol oynar. Süreç kartları, iş akışlarının optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması için endüstri mühendisliği prensiplerini içerir.

 • Makine Mühendisliği: Makine bakımı ve onarımı, makinelerin doğru çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bakım süreçlerinin planlanması ve uygulanması genellikle makine mühendisleri tarafından yönetilir.

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: Bakım süreçlerinde kullanılan malzemelerin seçimi ve performansı, malzeme bilimi ve mühendisliği prensiplerine dayanır. Malzemelerin uygun seçimi, bakımın etkinliğini ve makinelerin dayanıklılığını artırabilir.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel eğitimi, yetkinlik geliştirme ve performans yönetimi gibi süreçler, insan kaynakları yönetimi prensiplerine dayanır. Bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, personelin verimliliğini artırabilir ve sürekli iyileştirmeye katkıda bulunabilir.Bu süreç, üretim hattının verimliliğini artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar. Endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme bilimi ve insan kaynakları yönetimi gibi farklı mühendislik disiplinlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Makine bakımı, personel eğitimi, sürekli iyileştirme ve inovasyon gibi alanlara odaklanır. Belirli sorunları çözmek ve üretim hattının verimliliğini artırmak için net görevler, sorumlular ve adımlar sağlar. Bu süreç, hem teknik hem de insan faktörlerini etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar ve uzun vadeli başarı için sağlam bir temel oluşturur.


ÜRETEN TÜRKİYE HER ZAMAN KAZANIR!

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page